Anne-Marie Dagelinckx
Artist with heart and soul. 

About me


As an Artist and a Project-Manager in Community Art Projects, I want to share ART with the people because for me this is the magical tool to discover, experience, create and reflect and enjoy art together.

Art and culture has been born for decades by population groups and has been revived time and again, it adapts to the now, now, now. I like to contribute to this, so that art remains stimulating and innovative.

I feel it is necessary to make an artistic contribution to the people. So that the common cultural capacity is maintained for everyone. This makes the world better and stronger.

I often see visual work as the only way to really connect with others because it is multidimensional, it touches and thus brings every identity into an emotional urge to set joint creative energy in motion. It goes from wide to deep and then high, has all the colors of the rainbow and unlimited exposure. The beauty of this for me is that it is not a political goal but a cosmic goal. I deal with barriers differently, which makes me feel like an art and culture catalyst in a project.  

 Als kunstenaar en projectmanager in Community Art projecten, wil ik KUNST met de mensen delen omdat dit voor mij het magische instrument is om samen kunst te ontdekken, ervaren, creëren, reflecteren en er van te genieten. 

Kunst en cultuur zijn decennialang geboren door bevolkingsgroepen en keer op keer nieuw leven ingeblazen, het past zich aan in het nu, nu, nu. Hier draag ik graag aan bij, zodat kunst gestimuleerd en vernieuwend blijft.

Ik vind het nodig om een ​​artistieke bijdrage te leveren aan de mensen. Zodat de gemeenschappelijke culturele capaciteit voor iedereen behouden blijft. Dit maakt de wereld beter en sterker. 

Beeldend werk zie ik vaak als de enige manier om echt verbinding te maken omdat het multidimensionaal is, het raakt en brengt zo elke identiteit tot een emotionele drang om gezamenlijke creatieve energie in beweging te zetten. Het gaat van breed naar diep en dan hoog, heeft alle kleuren van de regenboog en onbeperkte belichting. Het mooie hiervan is voor mij dat het geen politiek doel is maar een kosmisch doel. Ik ga anders om met barrières, waardoor ik me een kunst- en cultuurkatalysator in een project voel. 

BrabantKennis ging op verkenning naar de ‘Culturele eigen/wijs/heid van Brabant’.                                                  Ze onderzochten wat Brabantse kunst en cultuur is voor cultuurmakers en cultuurexperts, maar bovenal wat de betekenis van kunst en cultuur is voor de Brabander. Begin 2019 presenteerden ze de oogst van deze zoektocht in een bloemrijke publicatie.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn