Anne-Marie Dagelinckx
Artist with heart and soul. 

Welcome ! 

Anne-Marie Dagelinckx, is a multidisciplinary artist, experimental and always seeking new forms of expression that is universally relatable. Through a diverse visual arsenal of motifs, symbols, and figurative/stylistic tendencies, her art is elevated to a new kind of complex, albeit a reductive, semiotic language. This seem to connect through a sort of visual connectivity, this is also a reason why people of such diverse backgrounds and interests have a passion for her art-work and Community Art Projects.


Anne-Marie Dagelinckx, is een multidisciplinaire kunstenaar, experimenteel, altijd op zoek naar nieuwe vormen van expressie, universeel herkenbaar. Door middel van een divers visueel arsenaal aan motieven, symbolen en figuratieve/stilistische tendensen, wordt haar kunst verheven tot een nieuw soort complexe, zij het reductieve, semiotische taal. Dit lijkt te verbinden via een soort visuele connectiviteit, dit is ook een reden waarom mensen met zulke uiteenlopende achtergronden en interesses een passie hebben voor haar kunstwerken en Community Art Projecten. 


 


  

 This bronze statue called "The Incredible Woman" embodies the power of the feminine and masculine aspects in women.

 


 

 

 


 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn